CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROJEKTU MENEDŻERSKIEGO

Możliwość uzyskania Dyplomu Menedżera Sportu wraz z Certyfikatem Manager of Sport ( w języku angielskim) - realizacja indywidualnego projektu menedżerskiego pod kierownictwem promotora (termin realizacji od ustalenia tematu projektu do obrony Dyplomu Menedżera Sportu ok.6 tygodni)

Promotor prowadzący - Prof.WSEWS Marek Rybiński - Master Manager of Sport.

Recenzent projektu - Prof.WSEWS Maciej Słowak - Master Manager of Sport.

Forma realizacji szkolenia  : indywidualne konsultacje z promotorem i recenzentem na terenie Uczelni(Warszawa, Wrocław, Bielsko) w terminie uzgodnionym, praktyka specjalistyczna, wsparcie e-learningowe, platforma egzaminacyjna.

Forma zaliczenia : egzamin na platformie egzaminacyjnej + obrona projektu menedżerskiego

Czas uzyskania uprawnień : do 6 tygodni

Dyplomant uzyskuje :

- Dostęp do panelu dyplomanta (materiały oraz niezbędne informacje)

- Dyplom Menedżera Sportu

- Certyfikat - Manager of Sport (w jęz.angielskim)

Wyślij mail do promotora z zapytaniem o możliwość realizacji projektu: 

marekrybinski@wp.pl  

Zapoznaj się z tematami zrealizowanych projektów menedżerskich : 

Szczegóły na stronie promotora : http://www.marekrybinski.webity.pl

Koszty :

- koszt całkowity – 2000 zł 


Zgłoś swój akces :1.  Wyślij kartę zgłoszenia z akcesem udziału.

2.  Wstrzymaj się z dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu do czasu potwierdzenia przyjęcia Twojej kandydatury z Centrum Kursów EWS.

3. Po uzyskaniu potwierdzenia opłać koszt uczestnictwa na rachunek Uczelni :

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: Menedżer Sportu - imię i nazwisko dyplomanta