CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

ZAPISZ SIĘ

KROK PO KROKU CO NALEŻY ZROBIĆ ABY ZAPISAC SIĘ NA KURSY GRUPOWE:


1. Wpłać wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:
Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16
Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808
Tytułem: KG Nazwa Kursu/dyscyplina, „imię i nazwisko uczestnika"
(np. KG BOKS Jan Kowalski)
2. Wysłać kartę zgłoszenia poprzez formularz internetowy(KLIKNIJ) 
3. Przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia jeżeli dokonywałeś wpłaty w ostatniej chwili.
4. Zebrać następujące dokumenty*:
a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)
b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu
d. 2 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)*
e. Oświadczenie o niekaralności(pobierz ze strony)

5. Powyższy komplet dokumentów (wraz z własnoręcznie podpisanym podaniem) należy  złożyć na pierwszych zajęciach organizacyjnych. 

*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.

ABY STAĆ SIĘ UCZESTNIKIEM NALEŻY:

1. Wysłać zgłoszenie poprzez formularz internetowy (KLIKNIJ)
2. Dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą  wszystkie niezbędne dokumenty(poświadczone za zgodność z oryginałem w przypadku wysyłki lub do wglądu w przypadku dostarczenia osobiście)*:
a. Podanie o przyjęcie na kurs (wypełnione i podpisane)-zakładka dokumenty do pobrania
b. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
c. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu
d. 2 lub 4 x kolorowe zdjęcie legitymacyjne (3,4 cm x 4,5 cm)*
e. Oświadczenie o niekaralności
f. Zaświadczenia/dokumenty które wskazują na przypożądkowanie do danej grupy cenowej(patrz tabela opłat odpowiednio do stopnia uprawnienia)
3.Przejść proces weryfikacji dokumentów.
4.Wpłacić wymaganą kwotę na konto Uczelni w wyznaczonym terminie:

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A. ul. Młynarska 16

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

Tytułem: UI nazwa dyscypliny której dotyczy , „imię i nazwisko uczestnika"

np. (UI BOKS JAN KOWALSKI)

*w zależności od uprawnień wymagania mogą się różnić, prosimy sprawdzać wytyczne przy danym kursie.

ADRES DO WYSYŁKI DOKUMENTÓW

(DOTYCZY UPRAWNIEŃ INDYWIDUALNYCH):

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

"CENTRUM KURSÓW"

ul.Jagiellońska 88

00-992 Warszawa


W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu w godzinach 9:00-19:00

TEL: 22 39 29 633 

 E-MAIL: kursy@ews.edu.pl