CENTRUM KURSÓW EWS

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJA W SPORCIE

PODLASKIE CENTRUM KURSÓW 

WYŻSZEJ SZKOŁY EDUKACJA W SPORCIE WARSZAWIE


Siedziba Główna Kursów
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa

tel: (22) 39 29 633 

7 dni w tygodniu

w godz: 09:00-19:00


e-mail: kursy@ews.edu.pl

Koordynator Centrum Kursów:

mgr Wojciech Modzelewski e-mail: wmodzelewski@ews.edu.pl


Numer konta bankowego:

Wyższa Szkoła -Edukacja w Sporcie, Bank Pekao S.A.  

Numer: 88 1240 6029 1111 0000 4792 0808

W tytule wpłaty proszę wpisać: BIA nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika

np. BIA Trener II Klas BOKS JAN KOWALSKI